Хочу путівку

Вартість путівки – 7508 грн.

Безкоштовно надаються путівки:

 • дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням, виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
 • рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
 • дітям з багатодітних сімей;
 • дітям з малозабезпечених сімей (сім’ї, яких відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу);
 • бездоглядним та безпритульним дітям;
 • дітям   осіб,   визнаних  учасниками  бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які брали участь в антитерористичній операції (АТО) або в Операції Об’єднаних сил (ООС));
 •  дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
 • дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 • дітям, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи.

За 30 % (2253,00грн.) батьківської доплати від вартості путівки:

 • дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • дітям з інвалідністю, які не мають медичних протипоказань до перебування в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку та за умови здатності   до самообслуговування;
 • дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
 • дітям, які  зареєстровані як  внутрішньо  переміщені  особи;
 • дітям працівників бюджетної сфери, комунальних підприємств, установ та організацій  м. Полтава.
 • талановитим та обдарованим дітям — переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінникам навчання, лідерам дитячих громадських організацій, лідерам учнівського самоврядування;
 • дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
 • дітям — учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд.

Для отримання путівки необхідно подати такі документи:

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуваннім, виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документу, що підтверджує статус дитини.

Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

Для дітей із малозабезпечених сімей (сім’ї, які відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу):

 • копія свідоцтва про народження;
 • довідка про одержання державної соціальної допомоги.

Для дітей з багатодітних сімей:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, у разі відсутності – довідка про склад сім’ї.

Для бездоглядних та безпритульних дітей:

 • копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (довідка з притулків для неповнолітніх).

Дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

Дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах:

 • копія свідоцтва про народження;
 • протокол рішення дорадчого органу при Полтавському міському ЦСССДМ щодо пільгового оздоровлення дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • акт соціального інспектування.

Дітям-інвалідам, які не мають медичних протипоказань до перебування в оздоровчому закладі та за умов здатності до самообслуговування:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія посвідчення про належність дитини до цієї категорії.

Дітям, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої на одного з батьків (осіб, що їх замінюють) із зазначенням у ній відомостей про дитину.

Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії.

Для дітей, що виховуються в сім’ях, батьки яких брали або беруть участь в антитерористичній операції:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії.

Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії.

Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії.

Талановитим та обдарованим дітям (переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад):

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія відповідного посвідчення, диплома, грамоти, та інші документи про присвоєння звання переможця (І-ІІ місця), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу, огляду, спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського рівня (І-ІІ місця), отриманих впродовж останніх 2-х років.

Відмінниками навчання:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія табеля успішності учня за останні 2 роки.

Дитячим творчим колективам та спортивним командам:

 • витяг з рішення тренерсько-педагогічної ради про підтвердження складу спортсменів, які входять до збірних команд міста та області, або довідка керівника дитячого творчого колективу про участь дітей в діяльності та досягненнях колективу (І-ІІ місця), отриманих за останні 2 роки.

Дітям, які перебувають на диспансерному обліку:

 • копія свідоцтва про народження;
 • довідка медичної установи про те, що дитина перебуває на диспансерному обліку.

Дітям, батьки яких працюють у бюджетній сфері, комунальних підприємствах м.Полтава:

 • копія свідоцтва про народження;
 • довідка з місця роботи одного з батьків, завірена підписом і печаткою керівника комунального підприємства, установи, організації бюджетної сфери м.Полтава або списки дітей, завірені підписом і печаткою.