Вартість путівки – 5300 грн.

За 1590 грн (з 30% оплатою вартості) путівки отримують:

 • діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • діти-інваліди, які не мають медичних протипоказань до перебування в дитячому оздоровчому закладі та за умови здатності до самообслуговування;
 • діти із сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території районів проведення антитерористичної операції, що проживають на території м. Полтави;
 • діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • діти працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств м. Полтава.

 

За 2650 грн (з 50% оплатою вартості) путівки отримують:

 • талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад);
 • відмінники навчання;
 • діти, що перебувають на диспансерному обліку;
 • дитячі творчі колективи та спортивні команди.

 

БЕЗКОШТОВНО отримують путівки:

— діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням, виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

— діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

— діти з багатодітних сімей;

— діти з малозабезпечених сімей (сім’ї, які відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу);

— бездоглядні та безпритульні діти;

— діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;

— діти, що виховуються в сім’ях, батьки яких брали або беруть участь в антитерористичній операції;

— діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

— діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту.

Для отримання путівки необхідно подати такі документи:

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуваннім, виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документу, що підтверджує статус дитини.

 

Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

 

Для дітей із малозабезпечених сімей (сім’ї, які відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу):

 • копія свідоцтва про народження;
 • довідка про одержання державної соціальної допомоги.

 

Для дітей з багатодітних сімей:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, у разі відсутності – довідка про склад сім’ї.

 

Для бездоглядних та безпритульних дітей:

 • копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (довідка з притулків для неповнолітніх).

 

Дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

 

Дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах:

 • копія свідоцтва про народження;
 • протокол рішення дорадчого органу при Полтавському міському ЦСССДМ щодо пільгового оздоровлення дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • акт соціального інспектування.

 

Дітям-інвалідам, які не мають медичних протипоказань до перебування в оздоровчому закладі та за умов здатності до самообслуговування:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія посвідчення про належність дитини до цієї категорії.

 

Дітям, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої на одного з батьків (осіб, що їх замінюють) із зазначенням у ній відомостей про дитину.

 

Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії.

 

Для дітей, що виховуються в сім’ях, батьки яких брали або беруть участь в антитерористичній операції:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії.

 

Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії.

 

Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії.

 

Талановитим та обдарованим дітям (переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад):

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія відповідного посвідчення, диплома, грамоти, та інші документи про присвоєння звання переможця (І-ІІІ місця), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу, огляду, спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського рівня (І-ІІІ місця), отриманих впродовж останніх 2-х років.

 

Відмінниками навчання:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія табеля успішності учня за останні 2 роки.

 

Дитячим творчим колективам та спортивним командам:

 • витяг з рішення тренерсько-педагогічної ради про підтвердження складу спортсменів, які входять до збірних команд міста та області, або довідка керівника дитячого творчого колективу про участь дітей в діяльності та досягненнях колективу (І-ІІІ місця), отриманих за останні 2 роки.

 

Дітям, які перебувають на диспансерному обліку:

 • копія свідоцтва про народження;
 • довідка медичної установи про те, що дитина перебуває на диспансерному обліку.

 

Дітям, батьки яких працюють у бюджетній сфері, комунальних підприємствах м.Полтава:

 • копія свідоцтва про народження;
 • довідка з місця роботи одного з батьків, завірена підписом і печаткою керівника комунального підприємства, установи, організації бюджетної сфери м.Полтава або списки дітей, завірені підписом і печаткою.